Polityka Prywatności Klubu Tajniki Ameryki – Tajniki Ameryki
 

Polityka Prywatności Klubu Tajniki Ameryki

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informujemy, że:

1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sylwia Gorajek będąca założycielką Klubu Tajniki Ameryki oraz moderatorem Klubu Tajniki Ameryki w ramach platform oraz kanałów, na których jest on prowadzony  („Administrator”).

2.  Jako że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonujemy czynności związane z ochroną danych osobowych, we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami używając poniższych danych kontaktowych: tajnikiameryki@gmail.com.

3.  Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane w zakresie dobrowolnie przez Ciebie udostępnionym przetwarzane są w następujących celach:

a) w celach administracyjnych oraz statystycznych związanych z budowaniem i utrzymanie społeczności Klub Tajniki Ameryki na następujących stronach www., portalach społecznościowych oraz komunikatorach: www.tajnikiameryki.pl; Klub Tajniki Ameryki na platformie Discord; @klub.tajniki.ameryki oraz @tajnikiameryki na Instagramie; @tajnikiameryki na TikTok.;

b) w celu bezpośredniej komunikacji z Tobą oraz innych interakcji związanych z tworzeniem oraz prowadzeniem społeczności Tajniki Ameryki w ramach ww. Platform oraz komunikatorów;

c) w celu promocji Klubu w mediach społecznościowych (wyłącznie w przypadku publikacji stopklatki z Meetupu w mediach społecznościowych, na której mogą być widoczne imiona i nazwiska uczestników, a w przypadku uczestnictwa w Meetupie z włączoną kamerą także wizerunek);

d) w celu realizacji łączącej nas umowy w przypadku korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Klub Tajniki Ameryki.

4. Twoje dane osobowe są przetwarzane z uwagi na:

a) wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – którą wyrażasz poprzez dobrowolne dołączenie do Klubu lub subskrypcję treści Klubu w ramach platform oraz komunikatorów, na których jest on prowadzony oraz publikując na nich własne treści zawierające dane osobowe.

b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. w związku z marketingiem produktów i usług związanych z Klubem czy w związku z ochroną przed roszczeniami.

c) realizację łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w przypadku korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Klub Tajniki Ameryki.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do nadania uprawnień Klubowicza i dostępu do treści i komunikacji w Klubie Tajniki Ameryki.

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, takim jak współpracujące z nami agencje reklamowe lub marketingowe, podmioty z obszaru IT lub inni podwykonawcy obsługujący Klub Tajniki Ameryki. W zależności od potrzeb Twoje dane mogą być też przekazane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7. Klub Tajniki Ameryki administrowany jest z terenu Stanów Zjednoczonych. Ponadto Twoje dane osobowe, które upubliczniasz w ramach platform, na których funkcjonuje Klub mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami funkcjonowania tych platform, tj. Regulaminem oraz polityką prywatności Meta Platforms, Inc., oraz regulaminem i polityką prywatności Discord, Inc. W związku z powyższym dołączając do Klubu na poszczególnych platformach akceptujesz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych lub możesz nie mieć takich samych praw, jak w przypadku przepisów prawa miejscowego. Jednocześnie w ww. dokumentach znajdziesz szczegółowe informacje na temat środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przez wskazane powyżej podmioty.

8. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres prowadzenia Klubu lub do wycofania przez Ciebie zgody bądź do czasu usunięcia przez Ciebie konkretnych treści w ramach poszczególnych platform lub komunikatorów. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu będa one przetwarzane do czasu skutecznego złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu ustania tego interesu (np. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń). Po ustaniu członkostwa w Klubie Twoje dane mogą być przechowywane w sytuacji, gdy utrzymujemy z Tobą kontakt/relacje, przez okres nieprzekraczający 5 lat.

9. Masz prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,

f) przenoszenia swoich danych osobowych w określonych przypadkach,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – jesteś uprawniona/-y do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres podany w pkt. 2.

11. W zakresie w jakim uczestniczysz w działaniach Klubu w ramach platform takich jak Facebook, Instagram czy Discord, Twoje dane osobowe są także przetwarzanie przez te portale (podmioty za nie odpowiedzialne) i na warunkach zawartych w ich regulaminach.

12. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.