Jak wylosować Zieloną Kartę? Kulisy loterii wizowej Diversity Visa – Tajniki Ameryki
 

Jak wylosować Zieloną Kartę? Kulisy loterii wizowej Diversity Visa

01/18/20232
Zamieszkać w USA. Marzenie wielu osób na całym świecie. Tylko jak je zrealizować, żeby w Stanach spokojnie zamieszkać wraz z pełnią praw i możliwości, które ten kraj daje, a nie mieć duszy na ramieniu i ryzykować deportację? Oczywiście dróg jest wiele (omawiamy je szczegółowo i doradzamy w Klubie Tajniki Ameryki), ale chyba najpopularniejszą (bo darmową – aplikacja nic nie kosztuje) jest wzięcie w organizowanej przez rząd amerykański tzw. Loterii wizowej (DV Lottery, czy the Diversity Immigrant Visa Program).

 

Uwaga! Rozważasz stały pobyt w USA i nie wiesz, jaką wizę wybrać? Sprawdzony prawnik to wsparcie na wagę złota. Skorzystaj z konsultacji z ekspertami imigracyjnymi, którzy stoją za sukcesami wizowymi setek Klubowiczów. Będąc w Klubie zapłacisz za konsultację o $50 mniej! Już blisko 200 Klubowiczów skorzystało z doradztwa naszych biur, kilkudziesięciu jest już w procesie wizowym, a pierwsi dostali już akceptacje. Zapisz się tutaj.

 

1. Jak działa loteria?

Po co w ogóle loteria jest organizowana? Oficjalnym celem loterii jest danie osobom, które teoretycznie nigdy nie miałyby takiej możliwości, szansę na legalną emigrację do Stanów Zjednoczonych oraz utrzymanie w USA różnorodności rasowej i kulturowej (tzw. Diversity). Co roku w loterii wizowej biorą udział miliony osób. Muszą one pochodzić z kraju, który kwalifikuje się do Programu DV. W edycji DV 2022 aplikacje złożyło ponad 7 mln ludzi (wraz z ich rodzinami było to 13,2 mln osób aplikujących), a w edycji DV 2023 było to już ponad 9,5 mln aplikacji (nie podano danych dot. liczby osób aplikujących w ramach jednego zgłoszenia). Finalnie losowanych jest nieco ponad 100 tys. osób (np. w DV 2020 było to 119 tys. osób, co stanowiło mniej niż 1% aplikujących). Jednak czy każdy ma takie same szanse? Niestety nie do końca.

Co roku w loterii wizowej biorą udział miliony osób. Muszą one pochodzić z kraju, który kwalifikuje się do Programu DV. W edycji DV 2022 aplikacje złożyło ponad 7 mln ludzi (wraz z ich rodzinami było to 13,2 mln osób aplikujących), a w edycji DV 2023 było to już ponad 9,5 mln aplikacji

Wiz imigracyjnych w ramach loterii DV dostępnych jest około 55 tys. rocznie, czyli dla mniej niż połowy wylosowanych. Dlaczego więc losowanych jest prawie 2 razy więcej osób? Program dzieli świat na geopolityczne regiony: Afrykę, Amerykę Płn., Amerykę Łacińską, Azję, Europę (w tym Rosję) oraz Oceanię. Każdy z tych regionów ma przypisaną pulę wiz (najwięcej trafia do Europy i Afryki), które w teorii powinny być rozdystrybuowane losowo pomiędzy wszystkie zgłoszenia z danego regionu, ale żaden kraj nie powinien otrzymać więcej niż 7% dostępnych wiz, tj. 3500. Zatem już z tego powodu część wylosowanych z danego kraju zgłoszeń “nie przejdzie” dalej.

Część osób bierze udział w loterii nie chcąc wcale zamieszkać w Stanach, wiec zwyczajnie zrezygnują i nie będą brać udziału w dalszym procesie. Kolejna część wylosowanych okaże się nie spełniać kryteriów itd. Oczywiście nie będzie to aż połowa, dlatego też kolejną bardzo istotną kwestią jest z jakim numerem sprawy na dany region zostanie się wylosowanym. Jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze im niższy numer sprawy (tzw. case number), tym mamy większe szanse na dalsze przeprocesowanie naszej sprawy w danym roku trwania programu. Rok ten pokrywa się z rokiem fiskalnym w USA, który trwa od 1 października danego rok do 30 września roku następnego. Po drugie pamiętajmy, że mamy ograniczoną liczbę wiz DV w danym roku i jeśli ich pula wyczerpie się wcześniej niż 30 września, program kończy się wraz z wydaniem 55 tys. wiz. Co więcej, duża część wylosowanych ma rodziny, więc ich case może zabrać więcej niż 1 dostępną wizę, np. w zgłoszeniu podajemy, że mamy żonę/męża i 2 dzieci, wówczas wystarczy wylosowanie przez jednego z dorosłych i wizy otrzymuje cała rodzina, czyli 4 osoby, a to są 4 wizy z puli 55 tys.

Każdy z regionów ma przypisaną pulę wiz (najwięcej trafia do Europy i Afryki), które w teorii powinny być rozdystrybuowane losowo pomiędzy wszystkie zgłoszenia z danego regionu, ale żaden kraj nie powinien otrzymać więcej niż 7% dostępnych wiz, tj. 3500. Zatem już z tego powodu część wylosowanych z danego kraju zgłoszeń “nie przejdzie” dalej.

2. Zgłoszenie do loterii

Okres zgłoszeń do loterii to zazwyczaj miesiąc od początku października do początku listopada każdego roku. Zgłoszenia dokonuje się na stronie https://dvprogram.state.gov/ Natomiast szczegółowa instrukcja, określająca m. in. warunki kwalifikacyjne i sposób wypełnienia wniosku znajduje się np. tu „WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI – 2024” (DV- 2024) – INSTRUKCJE lub w oryginale w j. angielskim tu Diversity Visa Instructions. Ponieważ co roku widzę na forach bardzo dużo pytań o zdjęcia, które należy załączyć do wniosku, z własnego doświadczenia podpowiem, iż nie muszą one być wykonane profesjonalnie przez fotografa. My z mężem co roku (a braliśmy udział w loterii kilkukrotnie) robiliśmy zdjęcia samym telefonem i obrabialiśmy je odpowiednio w darmowym programie edytorskim, aby miały odpowiednie proporcje i wymiary. Oczywiście zdjęcia spełniały też pozostałe kryteria, jak np. jasne tło, brak cieni itd.

 

3. Zostałam/em wylosowany – co dalej?

Sprawdzenie wyników loterii

Ogłoszenie wyników loterii przypada najczęściej na początek maja roku poprzedzającego rok fiskalny programu. Czyli np. dla DV 2023 ogłoszenie wyników nastąpiło w maju 2022 r. W terminie ogłoszenia wyników sprawdzamy na stronie, z której wysyłane było zgłoszenie, czy zostaliśmy szczęściarzami. Jeśli zgłoszenie zostało wylosowane, ukaże się list (tzw. first notification letter, 1 NL) z informacją o wybraniu danego zgłoszenia do dalszego procesowania wraz z numerem sprawy oraz instrukcją, co dalej należy zrobić.

Ogłoszenie wyników loterii przypada najczęściej na początek maja roku poprzedzającego rok fiskalny programu.

 

Wypełnienie formularza DS-260

I teraz rzecz najważniejsza po wylosowaniu! Trzeba mieć przygotowane ważne paszporty wszystkich członków rodziny, którzy zostali wpisani w zgłoszeniu do loterii i jak najszybciej wypełnić i wysłać elektronicznie formularz DS-260, czyli Immigration Visa Electronic Application. 

Teoretycznie termin wypełnienia tego formularza nie powinien mieć znaczenia (nie każdy przecież sprawdza wyniki w dniu ich ogłoszenia), a jedynie przydzielony numer sprawy, gdyż wylosowane zgłoszenia powinny być procesowane po kolei wg numerów. Jednak teoria sobie, a praktyka sobie, czego najlepszym dowodem jest sytuacja w edycji DV 2022, w której ja zostałam wylosowana i brałam udział w całym procesie. Mój case number był w przedziale 2022EU16xxx i DS260 wypełniłam i wysłałam w ciągu doby po ogłoszeniu wyników loterii. Moja sprawa została przeprocesowana w KCC(1) w terminie ukazania się biuletynu (o tym za chwilę), a interview w ambasadzie w Warszawie mieliśmy dopiero pod sam koniec trwania edycji DV 2022. Inna znana mi osoba mająca numer sprawy w przedziale 2022EU13xxx, która wysłała wypełniony DS 260 dopiero w lipcu/sierpniu nie doczekała się terminu na interview w ambasadzie i straciła swoją szansę. Pokrótce tylko wspomnę, że sytuacja w DV 2022 okazała się dla wielu wylosowanych z Polski niesprawiedliwa z jednego głównego powodu – wojny na Ukrainie. Ukraińcy otrzymali priorytet w procesowaniu i przydzielaniu terminów na interview, ogromna ich liczba była przeniesiona do Warszawy (chociaż to Frankfurt jest ambasadą zapasową dla Kijowa). Dodatkowo już od pewnego czasu w Warszawie swoje spotkania mają Białorusini, a po zamknięciu ambasady USA w Moskwie, także Rosjanie. Przez to Polacy z numerami powyżej 2022EU13xxx się nie załapali (poza kilkoma wyjątkami ;)). Poprzednie dwie edycje także były bardzo kontrowersyjne, ale tam już namieszała pandemia Covid-19.

Teoretycznie termin wypełnienia tego formularza nie powinien mieć znaczenia (nie każdy przecież sprawdza wyniki w dniu ich ogłoszenia), a jedynie przydzielony numer sprawy, gdyż wylosowane zgłoszenia powinny być procesowane po kolei wg numerów. Jednak teoria sobie, a praktyka sobie, czego najlepszym dowodem jest sytuacja w edycji DV 2022.

Na początku edycji DV 2022 istniał jeszcze wymóg przesłania do KCC dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w loterii. Obecnie zostało to zmienione i dokumenty przynosi się na interview w ambasadzie/konsulacie. Miało to poniekąd usprawnić pracę KCC i przyspieszyć rozpatrywanie zalegających w kolejce spraw.

 

Visa Bulletin

Biuletyn wizowy jest to wydawany co miesiąc przez Departament Stanu USA zbiór informacji dotyczących postępu spraw imigracyjnych w różnych kategoriach wiz. Znajduje się on tutaj: The Visa Bulletin

Wylosowanych w loterii DV interesuje sekcja C, w której wskazywane są numery spraw z danych regionów otrzymujące w danym miesiącu status “current”. I tak np. w biuletynie na styczeń 2023 r. (który ukazał się w grudniu 2022 r.) wskazane jest, że dla Europy numerem granicznym na luty 2023 r. jest 15,000. Oznacza to, że do końca lutego 2023 r. KCC będzie procesować jedynie numery spraw do 2023EU15xxx. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie numery z tego zakresu dostaną do końca lutego wizy, a jedynie, że ich sprawa powinna teoretycznie zostać skierowana do ambasady i powinni otrzymać drugi list (tzw. second notification letter, 2NL) z terminem spotkania wizowego w wybranej ambasadzie. W edycji DV 2022 także ta zasada okazała się jedynie teorią. Wszystkie numery miały już status “current” w biuletynie na maj 2022 r., a jednak wiele osób nie doczekało się wyznaczenia terminu spotkania w ambasadzie.

Wszystkie numery miały już status “current” w biuletynie na maj 2022 r., a jednak wiele osób nie doczekało się wyznaczenia terminu spotkania w ambasadzie.

4. Spotkanie wizowe w ambasadzie

Zostaliśmy wylosowani, nasz numer stał się current i dostaliśmy 2NL z terminem naszego spotkania wizowego w wybranej przez nas ambasadzie lub konsulacie. Świetna wiadomość! I co dalej?

 

Badania medyczne i wizyta lekarska

Pierwszą rzeczą, jaką polecam zrobić, jest kontakt z lekarzem posiadającym autoryzację do medycznej kwalifikacji kandydatów do wiz imigracyjnych do USA w celu umówienia się na wizytę lub chociaż uzyskania informacji jakie terminy wizyt są lub będą dostępne. Kiedyś terminy były dostępne z kilkudniowym wyprzedzeniem, w edycji DV 2022 umawiać należało się 1-1,5 miesiąca wcześniej. Dane kontaktowe lekarzy znajdują się na stronie interesującej nas ambasady (przykładowo w Polsce jest to jeden lekarz w Warszawie i jeden w Krakowie, Badania Lekarskie – Ambasada i Konsulat USA w Polsce). Nie należy umawiać się na wizytę zbyt wcześnie w stosunku do terminu wyznaczonego w ambasadzie spotkania wizowego, najlepiej na 1-2 tygodnie przed (generalnie przyjmuje się, że lekarz przekazuje dokumenty medyczne do ambasady/konsulatu w ciągu tygodnia). Jest to o tyle istotne, że data zaświadczenia lekarskiego determinuje nasz czas na wjazd do USA po otrzymaniu wizy DV w paszporcie (6 miesięcy od wizyty lekarskiej, NIE od spotkania w ambasadzie). Zatem im wcześniej odbędziemy się wizytę lekarską, tym mniej czasu po spotkaniu wizowym pozostaje nam na przekroczenie granicy Stanów, żeby nie stracić zielonej karty. Przed samą wizytą lekarską należy też w innej placówce wykonać badania z krwi oraz prześwietlenie klatki piersiowej (osoby powyżej 15 r.ż., młodsze dzieci nie mają robionych tych badań, więc nie idą np. w Warszawie na Waryńskiego). Wizytę lekarską można odbyć też po spotkaniu w ambasadzie. Jednak wówczas czeka się na wystawienie wizy aż dokumentacja medyczna zostanie przekazana przez lekarza do ambasady/konsulatu.

Pierwszą rzeczą, jaką polecam zrobić, jest kontakt z lekarzem posiadającym autoryzację do medycznej kwalifikacji kandydatów do wiz imigracyjnych do USA w celu umówienia się na wizytę lub chociaż uzyskania informacji jakie terminy wizyt są lub będą dostępne.

Lekarz na wizycie przeprowadza rutynowy wywiad oraz badanie lekarskie, a także sprawdza, czy mamy wykonane i ważne wszelkie wymagane szczepienia. W tym celu należy przynieść dokumentację potwierdzającą wykonanie szczepień, np. książeczkę zdrowia (tak, te stare PRLowskie też są ok ;)) lub kartę szczepień z przychodni, w której je wykonywaliśmy. Jeśli któregoś szczepienia brakuje, można odpłatnie wykonać je na miejscu lub zrobić to na własną rękę i dostarczyć lekarzowi potwierdzenie szczepienia. W przypadku niektórych szczepionek można też przedstawić wykonane z krwi testy na przeciwciała, np. przeciw różyczce, czy śwince, których dodatnie wyniki potwierdzają naszą odporność na te choroby i zwalniają z wykonania dodatkowych szczepień (niestety nie działa to w przypadku szczepionki na Covid-19). W okresie jesienno zimowym należy też mieć potwierdzenie wykonania szczepionki przeciw grypie (lub wykonać ją na miejscu), a cały rok wszyscy od 5 r.ż.. mają obowiązek przyjęcia 2 dawek szczepionki przeciw Covid-19 (dane na grudzień 2022 r.).

W przypadku niektórych szczepionek można przedstawić wykonane z krwi testy na przeciwciała, np. przeciw różyczce, czy śwince.

Dokumenty potwierdzające kwalifikację

Następnym krokiem jest zgromadzenie dokumentów wymaganych na spotkanie z konsulem. Oczywiście listę najlepiej znać wcześniej i jeśli jest się w sytuacji, że wiemy, iż otrzymanie któregoś z dokumentów może zająć nam więcej czasu, należy zająć się tym odpowiednio wcześniej. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie ambasady Program wizowy DV – Ambasada i Konsulat USA w Polsce, jednak zawsze polecamy sprawdzać te informacje także w oryginale. Na tej stronie Departamentu Stanu USA znajduje się proces otrzymania wizy DV krok po kroku Diversity Visa Program – Submit an Entry.

Przed spotkaniem w ambasadzie należy dodatkowo zarejestrować się na podanej pod powyższym linkiem do warszawskiej ambasady stronie ustraveldocs.com w celu podania adresu do dostarczenia przez kuriera paszportów z wizami. Paszporty nie są oddawane “do ręki” w trakcie spotkania wizowego.

Porady dot. dokumentów:

  • odpisy aktów urodzenia i małżeństwa muszą być odpisami zupełnymi (zazwyczaj posiadamy w domach skrócone), a niektóre starsze akty mogą nie być dostępne w cyfrowym systemie, a tym samym nie będzie możliwości otrzymania ich od ręki – trzeba zadbać o to odpowiednio wcześnie;
  • zdjęcia zarówno do lekarza, jak i do ambasady nie powinny być starsze niż 6 miesięcy, więc należy na spotkanie wizowe zrobić w miarę nowe, a w żadnym wypadku nie należy pojawić się na spotkaniu z konsulem z tymi samymi zdjęciami, które zostały dołączone do zgłoszenia w loterii. Na grupach/forach dot. loterii podawane są przypadki natychmiastowego pożegnania się konsulów z osobami, które pojawiały się z tym samym zdjęciem;
  • w zaświadczeniu o niekaralności należy zaznaczyć wszystkie 3 kratki dot. kartotek, których zaświadczenie ma dotyczyć. Najlepiej pobrać wzór ze strony ambasady Zaświadczenia o Niekaralności – Ambasada i Konsulat USA w Polsce. Zaświadczenie uzyskuje się od ręki w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego;
  • należy na spotkanie wziąć ze sobą oczywiście oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, oraz po 2-3 kopie (powinna wystarczyć 1 kopia, ale każdy przypadek jest inny, więc nie zaszkodzi mieć tych kopii więcej w zanadrzu);
  • w zakresie dokumentów potwierdzających posiadanie wystarczających środków finansowych na utrzymanie się w USA po przeprowadzce, najlepiej mieć potwierdzenie z banku o posiadanych środkach. Tutaj też wszystko zależy od danej sprawy, jednych proszę o okazanie, innych nie;
  • jeśli para wzięła ślub już po wylosowaniu w loterii, wówczas dobrze mieć dokumenty, zdjęcia udowadniające, że nie był to zabieg wykonany specjalnie dla otrzymania zielonej karty przez tę drugą osobę.

Przed spotkaniem w ambasadzie należy dodatkowo zarejestrować się na podanej pod powyższym linkiem do warszawskiej ambasady stronie ustraveldocs.com w celu podania adresu do dostarczenia przez kuriera paszportów z wizami. Paszporty nie są oddawane “do ręki” w trakcie spotkania wizowego.

Spotkanie z konsulem

O samym interview mogę opowiedzieć jedynie na podstawie własnego doświadczenia, chociaż historii w internecie można przeczytać w tym temacie mnóstwo i każda będzie inna, bo każdy przypadek jest inny.

W wyznaczonym dniu z samego rana pojawiliśmy się pod drzwiami ambasady USA w Warszawie. Po odstaniu swojego czasu w kolejce do wejścia, przeszliśmy przez pomieszczenie ochrony, gdzie zostawiliśmy urządzenia elektroniczne oraz inne rzeczy niepotrzebne stricte podczas spotkania. Następnie zostaliśmy skierowani do sali, gdzie odbywają się spotkania z konsulami do wszystkich rodzajów wiz. W jednym z okienek pobraliśmy numerek dla naszego rodzaju wizy i po oczekiwaniu kilku godzin zostaliśmy poproszeni do okienka gdzie przekazaliśmy wymagane dokumenty wraz z kopiami i czekaliśmy dalej. Gdy nadeszła nasza kolej, konsul poprosił nas do kolejnego stanowiska. Nasza rozmowa trwała max 3-5 minut. Konsul zapytał, gdzie jedziemy, jakie zawody wykonujemy i kim jest osoba mieszkająca pod adresem, który wskazaliśmy do wysyłki zielonych kart już w USA. Paszporty z wizami otrzymaliśmy kilka dni później.

Nasza rozmowa trwała max 3-5 minut. Konsul zapytał, gdzie jedziemy, jakie zawody wykonujemy i kim jest osoba mieszkająca pod adresem, który wskazaliśmy do wysyłki zielonych kart już w USA. Paszporty z wizami otrzymaliśmy kilka dni później.

Proces otrzymania wizy DV, a zaraz po przylocie do USA Zielonej Karty wydaje się w porównaniu do innych wiz imigracyjnych dość łatwy i przyjemny, a do tego przylatujemy do Stanów z dokumentami, na które niektórzy czekają latami i mamy prostą drogę do obywatelstwa. Jednak diabeł tkwi w szczegółach i tak jak przy każdej wizie imigracyjnej, cały proces trwa miesiącami, oczekiwanie na interview implikuje życie w zawieszeniu, a finalnie przeprowadzka wymaga posiadanie dość sporych zasobów finansowych (szczególnie jak się jest rodziną z dziećmi). Dlatego też wzięcie udziału w loterii powinno być przez każdego chętnego dobrze przemyślane. Bo jeśli po wylosowaniu będziesz zastanawiać się co robić i czy w ogóle skorzystać z tej niesamowitej szansy, którą przyniósł Ci los, przemyśl to proszę zanim wyślesz zgłoszenie i zabierzesz szansę komuś innemu, kto jest gotowy na taką zmianę w życiu i złapię tego amerykańskiego byka za rogi.

Po więcej informacji o tym jak otrzymać legalny pobyt w USA oraz rozwijać się w Stanach zapraszamy do Klubu Tajniki Ameryki!

 

Przydatne linki:

https://savediversityvisa.org/

https://frankgh.github.io/dvstats/

https://www.youtube.com/@BritSimon

  1. KCC – Kentucky Consular Center – obsługuje program DV w zakresie przygotowania spraw osób wylosowanych do spotkania wizowego w wybranej ambasadzie/konsulacie.

 

Autor wpisu: Magdalena Przybylska, Klubowiczka

Magdalena Przybylska

Pozytywnie zakręcona na punkcie USA, chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z przeprowadzki do Stanów i codziennego życia na przedmieściach Chicago. Na co dzień mama bliźniaków i house&family manager. Hobbystycznie domowy cukiernik — robi torty artystyczne i mniejsze słodkie cudeńka.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *