Wiza EB3, czyli droga do zielonej karty przez pracodawcę. – Tajniki Ameryki
 

Wiza EB3, czyli droga do zielonej karty przez pracodawcę.

04/27/20230
Amerykańskie firmy są drugim największym zagranicznym inwestorem w Polsce i zatrudniają setki tysięcy polaków. Nie dziwi zatem fakt, że wielu z nas zna historie osób, które znalazły się w USA dzięki relokacji i tymczasowemu przeniesieniu do siedziby głównej swojego pracodawcy w Ameryce. Motyw rocznego, czy dwuletniego wyjazdu w ramach firmy celem zdobycia doświadczenia w centrali nie należy do rzadkości. Niewiele osób jednak wie, że relokacja z udziałem pracodawcy wcale nie musi się ograniczać do czasowego wyjazdu i wiązać z powrotem do Polski. Żeby zwiększyć wiedzę w tym obszarze, w ramach ostatniego meetupu w Klubie Tajniki Ameryki nasz ekspert od amerykańskiego prawa imigracyjnego przybliżył Klubowiczom instytucję wizy EB3. Jest to szczególny rodzaj drogi wizowej, który pozwala na uzyskanie zielonej karty przy współudziale pracodawcy. Jest to nietypowe rozwiązanie, gdyż pozostałe wizy, które związane są z procesem z udziałem pracodawcy, relokacji, etc., są typowo wizami nieimigracyjnymi, wydawanymi na określony czas i ściśle związanymi z celem wizowym jakim jest praca jak i konkretnym pracodawcą. Wiza EB3 natomiast, mimo że opiera się na zatrudnieniu, to jest wizą na pobyt stały, z ukierunkowaniem na uzyskanie zielonej karty.

Co to jest wiza EB3 i po co została stworzona?

Jak wspomnieliśmy powyżej, wiza EB3 jest ściśle powiązana z pracodawcą, ale jednocześnie jest to droga do zielonej karty, a zatem w efekcie wnioskowania nie otrzymujemy naklejki wizowej z treścią wizy EB3, natomiast przejście tego procesu i otrzymanie tej konkretnej kategorii wizowej jest równoznaczne z otrzymaniem na końcu zielonej karty. Charakterystyka tej wizy w dużym skrócie zawiera się w jej oryginalnym opisie, tj.: Employment-Based Green Card for Skilled Workers. Wiza EB3 jest zatem skierowana do wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistów, których amerykański pracodawca chce “ściągnąć” do USA.  

Sam proces wizowy jest w pewien sposób złożony, a jednocześnie w porównaniu do wielu innych wiz nie wiąże się z tak wieloma obostrzeniami (jak przykładowo konieczność wielomilionowej inwestycji). Składają się na niego dwa etapy. 

I Etap: PERM

Pierwszy etap, zwany PERM odbywa się pomiędzy pracodawcą, a Departamentem Pracy konkretnego stanu i polega na udowodnieniu, że pomimo przeprowadzonej rekrutacji pracodawcy nie udało się znaleźć wykwalifikowanego pracownika na terytorium USA (chodzi o wykazanie, że nie “zabieramy pracy” Amerykanom). Dowodowo w tym zakresie pracodawca musi np. pokazać, że odpowiednie ogłoszenia rekrutacyjne (z właściwą, rynkową stawką wynagrodzenia (prevailing wage), etc.) były promowane w mediach przez określony czas.

II Etap: Wniosek I-140

Jeśli pracodawcy uda się wykazać powyższe, Departament Pracy wyda Certyfikat (Labor Certificate), który pozwala przejść do drugiego etapu procedury, czyli właściwego procesu przed USCIS. Co istotne, istnieją zawody, dla których nie ma konieczności uzyskiwania certyfikatu, o czym więcej w Q&A poniżej. W ramach procesu przed USCIS, pracodawca składa wniosek I-140 wraz z wymaganą dokumentacją. Na tym etapie należy wykazać, że pracodawca jest stabilną firmą, która będzie w stanie ponosić koszty wynagrodzenia sponsorowanego pracownika (np. załączając sprawozdanie finansowe czy zeznanie podatkowe) oraz że pracownik posiada wymagane kwalifikacje (o wymogach dotyczących pracownika również więcej w Q&A).

Należy wykazać, że pracodawca jest stabilną firmą, która będzie w stanie ponosić koszty wynagrodzenia sponsorowanego pracownika (np. załączając sprawozdanie finansowe czy zeznanie podatkowe) oraz że pracownik posiada wymagane kwalifikacje.

III Etap: Wniosek o zieloną kartę

Jeśli petycja I-140 zostanie rozpatrzona pozytywnie, tym razem już pracownik składa wniosek (DS-260) i umawia się w Ambasadzie na rozmowę o zieloną kartę, której tematem będzie jego przyszłe zatrudnienie: pracodawca w USA i jego “solidność”, zarobki, dotychczasowe doświadczenie i kwalifikacje). Co istotne, wnioskiem można objąć rodzinę (dzieci do 21 roku życia) i w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia członkowie rodziny również otrzymują zielone karty.

Q: Jak wykazać posiadanie wymaganego 2-letniego doświadczenia zawodowego w danym zawodzie? 

A: Ciężar dowodu spoczywa na wnioskującym, zatem to pracownik musi wykazać posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (mówimy o 2 latach w zawodzie lub krótszym okresie pracy zawodowej połączonym z odpowiednim dyplomem, minimum licencjata). Co istotne, do wykazania wymaganego doświadczenia nie jest potrzebne zaświadczenie o pracy, a wystarczy zwykłe pismo od pracodawcy wskazujące, że dana firma istnieje/istniała i że osoba X była zatrudniona na takim i takim stanowisku (dokument musi być po angielsku/przetłumaczony na angielski). 

Q: Czym różni się proces otrzymania wizy EB3 w USA oraz z zagranicy?

Please Login
 
 

Opinie Klubowiczów po ostatnim meetupie na podstawie którego powstał ten wpis:

„Takiej ilości wiedzy się nie spodziewałam! Naprostowanie krążących legend, fałszywych informacji z różnych źródeł – mega cenne!!! Po 3 rozmowach z prawnikami imigracyjnymi myślałam, że nic mnie nie zaskoczy, a jednak. Prawie 2 godziny minęły w mgnieniu oka! Ogień!” – Sabrina

„Jak zawsze super spotkanie. Dużo wiedzy bardzo fajnie i w zrozumiały sposób wytłumaczone. Znowu się nie zawiodłam 🙂 dużo przydatnych informacji w tym naszym klubie:) kto nie należy niech żałuje.” – Małgorzata

„Super meetup, bardzo dużo informacji na temat EB3. Nawet nie wiedziałem, że to takie proste! Prawnik bardzo fajnie poprowadził spotkanie, miło się go słuchało, jestem bardzo zadowolony!” – Bartosz

„Imponująca wiedza, widać doświadczenie i świetne przygotowanie! 2h rzeczywiście minęły w mgnieniu oka!” – Mateusz

Jeśli chcesz uczestniczyć w naszych spotkaniach na żywo i być częścią klubowej społeczności, dołącz do Klubu już dziś 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *